Wat is een business case?

Een business case is geen ondernemingsplan. Waar een ondernemingsplan een breed opgesteld plan is om de richting van het gehele bedrijf te bepalen, wordt een business case opgesteld ter onderbouwing van een grote investering. Het gaat in een business case vooral om een kosten- en batenanalyse. Het moet je helpen om je bedrijfsdoelen die genoemd worden in het ondernemingsplan, te realiseren.
Write your awesome label here.